(201) 972-5594 vaad@nitzanimschool.org

סיכום שנת הלימודים ותכנית לשנה הבאה

סיכום שנת הלימודים ותכנית לשנה הבאה
הורים יקרים

ביום רביעי האחרון התקיימה אסיפת הורים בניצנים שסיכמה את שנת הלימודים ודנה בתכניות לשנת הלימודים הקרובה.

מצורפת לפניכם המצגת אשר הועברה במהלך האסיפה.

נקודות עיקריות:

– השנה הושלם תהליך הפיכתו של בית הספר לארגון ללא מטרות רווח 501 (c) (3), בעקבות הרישום בית הספר יכול לקבל מענקים ותרומות המוכרות לצרכי מס

– רותי בשן, מנהלת ניצנים פורשת מתפקידה ובשנה הבאה תחליף אותה ג׳ני אקרמן, אשר נמצאת בחפיפה רשמית החל מחודש אפריל

– בעקבות הנסיון להוריד את שעות הלימוד לשעתיים (פעם אחת) בשבוע שהתקיים השנה, הוסקו מסקנות והוחלט להחזיר את מתכונת בית הספר לפעמיים בשבוע לכתות א׳ עד ג׳

– מוצג בפניכם פירוט התקציב לשנה הבאה – אנו צריכים את עזרת ההורים בגיוס ספונסרים ותורמים לבית הספר בכדי שלא ניאלץ להעלות את שכר הלימוד באופן משמעותי

לצפייה במצגת ניתן ללחוץ כאן. Nitzanim End of the school year parents meeting May 2016

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *