(201) 972-5594 vaad@nitzanimschool.org

תכנית הלימודים

כתת אולפן

כתת האולפן בניצנים מיועדת לילדים שאינם דוברי עברית מהבית. במסגרת התכנית נעבוד על כישורי שפה, התבטאות בעל פה, אוצר מילים בעברית מדוברת, חגים ומועדי ישראל, מסורת, היסטוריה, מוסיקה ועוד.

נלמד את אותיות האלף-בית וראשית קריאה, ונצטרף לכתות האחרות לשיעורי המוסיקה והריקוד, והכל בעברית.

תכנית בני המצווה

תוכנית בני המצווה של ניצנים הינה תוכנית ייחודית שפותחה ונכתבה במיוחד עבור תלמידי ניצנים, והיא משלבת בתוכה התייחסות לזהות המשולשת של בני הישראלים בארה״ב: הזהות היהודית, הישראלית והאמריקאית. במסגרת התוכנית עוסקים התלמידים בשאלות זהות, בגרות והתבגרות ולומדים על ההיסטוריה של העם היהודי, מדינת ישראל ועל ההיסטוריה הפרטית שלהם. במהלך השנה עוסקים התלמידים בכתיבת עבודת שורשים, ומציגים אותה בטקס הסיום, טקס המצווה – שאותו כותבים התלמידים בעצמם.

תכנית הלימודים בניצנים

נושאים עיקריים בתכנית הלימודים

כישורי שפהקריאה עצמאית, הבעה בכתב ובעפ, הבנת הנקרא והנשמע
אוצר מיליםמעגלי שייכות: המשפחה, הבית, בית הספר, הקהילה
חגים ומועדיםשמות החג, מנהגים, סמלים, היסטוריה ומשמעות
לימודי ארץ ישראלהתקווה, סמלי המדינה, אישים, ערים ויישובים, אירועים מרכזיים, ישראל כדמוקרטיה
לימודי מקרא וסיפורי התורה
שירה ופרוזהיוצרים ישראלים ותיקים וחדשים
מוסיקהשירים וריקודים ישראליים, חגים וטקסים